Infektionskliniken Hallands sjukhus

Infektionskliniken har ett övergripande ansvar för specialiserad infektionssjukvård över hela Region Halland.

Klinikens främsta uppgift är att behandla patienter med svårare infektioner, patienter med sjukdomar som på grund av smittsamhet behöver isoleras.

Infektionskliniken har en mottagning och en vårdavdelning. På vår mottagning handlägger vi akuta infektionssjukdomar och erbjuder planerad verksamhet såsom infektionsutredningar, HIV- och hepatitmottagningar, immunbristmottagning, vaccinationer och resemedicinsk rådgivning.

Vi är regionens enda infektionsklinik, men deltar också i vården av patienter i närsjukvården och på de andra sjukhusen i Halland genom konsultarbete och telefonrådgivning. Tillsammans med smittskyddet i Halland, mikrobiologiska laboratoriet och sjukhusens hygienavdelningar arbetar vi för att förebygga och begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar i Halland.

För tillgång till din journal logga in på 1177, e-tjänster.