Översiktskarta Hallands sjukhus Halmstad

Översiktskarta Hallands sjukhus Halmstad
Stäng

Avdelning 10 BB

Beskrivning:

Entré 4 huvudentrén, målpunkt L, plan 3.

Besöksadress: Hallands sjukhus Halmstad, huvudentré, ingång 4, målpunkt L, plan 3
Telefon: 035-13 66 50
Telefontider:
  • Mån–Sön Dygnet runt