Översiktskarta Hallands sjukhus Halmstad

Översiktskarta Hallands sjukhus Halmstad
Stäng

Hjälpmedelscentrum

Beskrivning:

Kistingevägen 2. Ligger utanför kartans område.

Besöksadress: Kistingevägen 2
Telefon: 010-476 1930
Telefontider:
  • 1-5#08:00#15:30