Översiktskarta Hallands sjukhus Halmstad

Översiktskarta Hallands sjukhus Halmstad
Stäng

Resurscentrum för kommunikation Dako

Beskrivning:

Entré 4 huvudentrén, målpunkt K, bottenvåningen. Dataresurscentrum för kommunikation.

Besöksadress: Hallands sjukhus Halmstad, Ingång 4, Målpunkt K
Telefon: 035--14 6190
Telefontider:
  • 1-4#08:00#16:30
  • 5-5#08:00#12:00