Översiktskarta Hallands sjukhus Halmstad

Översiktskarta Hallands sjukhus Halmstad
Stäng

Resurscentrum för kommunikation Dako

Beskrivning:

Entré 4 huvudentrén, målpunkt K, bottenvåningen. Dataresurscentrum för kommunikation.

Besöksadress: Hallands sjukhus Halmstad, huvudentré, ingång 4, Målpunkt K
Telefon: 035-14 61 90
Telefontider:
  • Mån–Tor 8–16:30
  • Fre 8–12