Översiktskarta Hallands sjukhus Halmstad

Översiktskarta Hallands sjukhus Halmstad
Stäng

Klinisk kemi

Beskrivning:

Entré 4 huvudentrén, målpunkt H, plan 1. Här sker även provinlämning från andra vårdgivare.

Besöksadress: Hallands sjukhus Halmstad Entré 4 Målpunkt H
Telefon: 035--13 1800
Telefontider:
  • 1-7#00:00#24:00