Översiktskarta Hallands sjukhus Halmstad

Översiktskarta Hallands sjukhus Halmstad
Stäng

Hygienavdelning

Beskrivning:

Entré 4 huvudentrén, målpunkt H, plan 3

Besöksadress:
Telefon:
Telefontider: