Översiktskarta Hallands sjukhus Varberg

Översiktskarta Hallands sjukhus Varberg
Stäng

Hjälpmedelscentrum

Beskrivning:

Södra entrén

Besöksadress: Träslövsvägen, ingång södra entrén målpunkt G
Telefon: 010-476 19 30
Telefontider:
  • Mån–Fre 6–15:30