Översiktskarta Hallands sjukhus Varberg

Översiktskarta Hallands sjukhus Varberg
Stäng

Hjälpmedelscentrum

Beskrivning:

Södra entrén

Besöksadress: Träslövsvägen
Telefon: 010-476 1930
Telefontider:
  • 1-5#08:00#15:30