Röntgen Halland Halmstad

Vår specialitet är ett område som utvecklas snabbt med nya tekniker och ökade möjligheter till diagnostik och behandling. Kliniken är inne i en expansiv fas med digitalisering av all utrustning och bildhantering.

Diagnostikområdet utvecklas snabbt med nya tekniker och behandlingar. Vi utför röntgenundersökningar av bl.a. skelett, lungor, njurar, mag-tarmkanalen. Andra röntgenmetoder är datortomografi  och mammografi. ( där vi ansvarar för hela länets mammografi screeningverksamhet). Förutom traditionella röntgenmetoder använder vi MR (magnet resonans tomografi), ultraljud, nuklearmedicinska undersökningar  samt bentäthetsmätningar ( vi ansvarar för hela länets nuklearmedicinska verksamhet).

Röntgen Halland Halmstad utför varje år cirka 110 000 undersökningar, varav cirka 35 000 är mammografiscreening. Totalt arbetar ca 90 personer på kliniken, varav 18 är röntgenläkare.

Röntgenmottagning för skelett och lungor finns i Hyltebruk.

Vårt mål är att utföra samtliga undersökningar med hög kvalitet inom två veckor.

Röntgen Halland Halmstad ingår i förvaltning AMD som handhar all medicinsk diagnostik och teknik i Halland.

 Inger Hallin

Verksamhetschef
Röntgen Halmstad, Falkenberg, Kungsbacka och Varberg

Inger.Hallin@regionhalland.se