Besök

   
   

På BB-avdelningen råder besöksförbud för andra personer än barnets föräldrar och syskon på grund av risk för att de nyfödda ska smittas av olika infektioner. Vi tycker också att det är viktigt att det nyfödda barnet och dess familj får en lugn och trygg start tillsammans.

Barnets andra förälder och eventuella syskon har möjlighet att vistas på BB alla dagar mellan klockan 8 och 22.

Om ni väljer Familjerum så har partnern och ev. syskon möjlighet att kvarstanna hela vårdtiden.

Tänk på att det inte är lämpligt att besöka BB om ni har en infektion. Vi avråder också föräldrar från att besöka sjukhusets allmänna utrymmen med sitt nyfödda barn.

baby i moders famn

Foto: Fröken Fokus.