Undersökningar av barnet

Under vårdtiden på BB erbjuds olika undersökningar av ert nyfödda barn.

Barnmorska undersöker barn

Foto: Fröken Fokus

Hörselundersökning

En hörselundersökning genomförs på alla barn under vårdtiden på BB. Läs mer om detta genom att klicka på länken nedan.

Hörselundersökning (OAE)

PKU-prov

Då barnet är minst 48 timmar gammal tas ett blodprov med avsikt att hitta de barn som har någon av 24 mycket ovanliga sjukdomar som inte märks genom tidiga symtom, men där man med tidig upptäckt och behandling kan förhindra att sjukdomen skadar barnet. Mer information om provet ges på BB i samband med provtagningen.

Syremättnadsmätning (POX)

Genom att sätta ett band runt barnets hand och fot mäter personalen hur väl barnet syresätter sitt blod. Undersökningen utförs på andra levnadsdygnet och görs med anledning av att upptäcka ductusberoende hjärtmissbildningar.

Barnläkarundersökning

Barnläkarundersökning

Foto: Fröken Fokus

Undersökningen utförs då barnet är minst 24 timmar gammal. Barnläkaren undersöker barnets hälsotillstånd och bedömmer bland annat lungor, hjärta och höfter i föräldrarnas närvaro. I samband med barnläkarundersökningen bör ni som föräldrar meddela om det föreligger ärftliga sjukdomar i familjen eller om mamman använder något läkemedel.