Överburenhet/Induktion

En normal graviditet varar mellan 37 och 42 veckor. Under denna tid föder de flesta kvinnor sina barn. Om graviditeten gått två veckor över beräknad förlossningsdag kallas det överburenhet.

Vid överburenhet utförs alltid mer ingående kontroller av den gravida kvinnan och barnet. Denna kontroll sker på kvinnohälsovården alternativt på förlossningen. Kontrollen inkluderar registrering av barnets fosterljud med CTG, blodtryckskontroll, urinprov  och eventuellt en ultraljudsundersökning för att uppskatta barnets tillväxt och mäta fostervattenmängden. Konstverk av gravid kvinna

Läkaren utför också en vaginalundersökning för att bedöma mognadsgraden av livmoderhalsen.  Detta avgör vilken induktionsmetod som är mest lämplig.

Foto: Fröken Fokus