Förlossningsrädsla

De flesta frågor inför förlossningen kan bearbetas genom samtal på Kvinnohälsovården. Auroramottagningen finns som ett komplement för dig som har svår förlossningsrädsla.

Du kan ensam, eller tillsammans med din partner, komma till förlossningsavdelningen för samtal med en erfaren barnmorska från vårt Aurorateam. Även förlossningsläkare ingår i detta team. En planering av din kommande förlossning görs med utgångspunkt i din rädsla och eventuella tidigare upplevelser.

Du får kontakt med Aurorateamet genom att din barnmorska på Kvinnohälsovården skriver en remiss till BB Varberg.

Lugnt hav