Smärtlindring

Om du är i behov av smärtlindring vid din förlossning väljer du den tillsammans med din barnmorska. Vi försöker tillgodose dina önskemål runt förlossningen, så att du ska få en bra förlossningsupplevelse.

SPA-bad

Foto: Fröken Fokus

Dusch och bad

De flesta kvinnor tycker att dusch och varma bad har avslappnande och smärtlindrande effekt. Man kan använda sig av duschen över nedre delen av magen och ryggslutet för att avleda smärtan. På förlossningsavdelningen finns ett SPA/bad med massagedusch samt möjlighet att använda lustgas. Det finns vissa tillfällen när man inte rekommenderar bad, rådgör därför med din barnmorska.

Massage

Massage kan ges på många olika sätt, allt ifrån lätta strykningar till kraftiga tryckningar vid ryggslutet. Den födande kvinnans partner kan genom massage aktivt delta under förlossningen.

Andning och avslappning (psykoprofylax)

Det är av stor betydelse för den gravida kvinnan att träna avslappning och avslappningsandning inför förlossningen. Man kan gå en förlossningsförberedande kurs på kvinnohälsovården eller välja privata alternativ såsom Annas Profylax. På Barnmorskeförbundets hemsida finns Signekursen tillgänglig och de blivande föräldrarna kan på så sätt träna i hemmet.

TENS

TNS (Transkutan Nerv Stimulering) är en liten strömgivare som via små hudplattor (elektroder) sänder ut svaga elektriska impulser som i sin tur blockerar smärtan. Elektroderna klistras fast över det smärtsamma området. Kvinnan sköter apparaten själv och väljer olika frekvenser och intensitet på impulserna. TNS har oftast bäst effekt i början av öppningsskedet. På BB Varberg har vi ett par TENS-apparater för utlåning under kortare perioder.

Akupunktur

Akupunktur frigör kroppens egna morfin, det så kallade endorfinet som verkar smärtlindrande och lugnande. Akupunktur har inga biverkningar och kan användas för att smärtlindra, motverka illamående, i avslappnande syfte och som värkförstärkande.

Sterila kvaddlar

Sterilt vatten sprutas in i små mängder under huden på de ställen där smärtan sitter, på så sätt aktiveras kroppens egna smärtlindrande system.

Lustgas

Barnmorska i samspel med födande kvinna

Foto: Fröken Fokus

Lustgas är den allra vanligaste medicinska smärtlindringsmetoden. Det är viktigt att börja andas lustgas så tidigt som möjligt vid varje värk. Andas med långa, djupa andetag med öppen mun i masken. Det krävs flera andetag av lustgas innan den ger smärtlindring. Det kan ta en liten stund innan man helt lärt sig tekniken för att få bästa smärtlindrande effekt. Personalen hjälper dig att hitta rätt teknik.

Morfin

Ibland finns behov av medicinsk smärtlindring även innan kvinnan är i aktivt förlossningsarbete, vid smärtsamma förvärkar. En morfininjektion kan ge såväl smärtlindring som avslappning.

Ryggbedövning/epiduralanestesi

Epiduralanestesi (EDA) är en effektiv smärtlindringsmetod och kan användas under öppningsskedet. Innan bedövningen läggs ska kvinnans blodtryck kontrolleras, kanyl för eventuellt dropp sättas och barnets hjärtfrekvens övervakas. Metoden innebär att narkosläkaren för in en tunn kateter (plastslang) i det så kallade epiduralrummet som ligger utanför ryggmärgskanalen och bedövningsmedel injicieras kontinuerligt med hjälp av en infusionspump. Nerverna som överför smärta från livmodern till hjärnan blockeras. EDA kan eventuellt orsaka värksvaghet, framförallt hos förstföderskor. Denna värksvaghet kan dock motverkas med hjälp av värkstimulerande dropp. Här kan du läsa mer om ryggbedövning.

Ryggbedövning/spinalanestesi

Liknar epiduralbeddövning men narkosläkaren injicerar läkemedlet direkt in i ryggmärgsvätskan. Spinalbedövningen är ofta enklare att lägga och den smärtstillande effekten sätter in snabbare. Nackdelen är att man inte kan fylla på med ytterligare doser av läkemedel eftersom ingen plastslang läggs in. Tekniken används när förlossningen förväntas ha ett snabbt förlopp.

PDB

PDB, pudendusblockad eller bäckenbottenbedövning, är en smärtlindringsform som barnmorskan kan lägga i slutet av utdrivningsskedet för att minska smärtan under krystning.

Infiltrationsanestesi

Ibland kan det vara nödvändigt att sy eventuella bristningar. Då ges lokalbedövning i underlivet.