Klinisk Patologi och Cytologi Halland

Patologi och Cytologi i Halland ansvarar för nära nog all morfologisk diagnostik baserad på cell- och vävnadsprover.

Ansvaret omfattar också bårhusverksamhet för Halmstad och Varbergs kommuner och obduktionsverksamhet för hela länet.

Patologi och Cytologi i Halland har även ett övergripande ansvar för screeningverksamheten inom gynekologisk cellprovskontroll. Ansvaret omfattar kallelser, diagnostik och uppföljning i samarbete med mödrahälsovården och länets kvinnosjukvård. Kliniken ansvarar också för kallelser till bukaortascreeningen av 65-åriga män.

Patologi och Cytologi i Halland fungerar också som länsövergripande biobank.

Patologins historia (PowerPoint-dokument, 454 kB)

Ackrediteringens omfattning (Word-dokument, 120 kB)