Provtagningen Klinisk kemi Halland

Swedac 15189

Provtagningar utförs enligt remiss utan tidsbeställning.

Att tänka på inför besöket hos oss

 • Ta med dig provtagningsunderlag/remiss/kallelse. Om prover ordinerats av ”nätläkare” ska du ha med dig utskrift av beställda analyser på papper.
 • Ta med legitimation.
 • Blodprov tas i armvecket eller i fingret.
 • För att underlätta provtagningen är det bra om du har tröja eller skjorta som är lätt att kavla upp ärmen på.
 • Har du fått besked om att provet ska tas fastande innebär det att du endast får inta vatten efter klockan 22.00 kvällen före du kommer för provtagning. Mediciner tas som vanligt.
 • Om provtagningen görs för att kontrollera doseringen av ett visst läkemedel ska du inte ta denna tablett före provtagningen. Ta gärna med dig medicinen så att du kan ta den direkt efter provtagningen.
 • Du kan inte ringa till oss för att få reda på provresultat. Alla provsvar lämnas av sekretesskäl bara till din läkare.

Faderskapsundersökning

Faderskapstest utförs i Halmstad efter tidsbeställning på tfn 035-13 18 09

Funktionsundersökningar

Funktionsundersökningar utförs efter beställning på konsultremiss.
Aktuella adressuppgifter och telefonnummer till patient ska vara angivna på remissen.
Laboratoriet skickar en skriftlig kallelse tillsammans med information om undersökningen till patienten.

Provtagningsenheter

Provtagningsenhet Öppettider   Telefon
       

Falkenberg

Avd för klinisk kemi Falkenberg,
Specialistsjukvården
Urmakaregatan 2, Box 113
311 22 Falkenberg

mån – tors
 

kl 7.30 - 12.00

kl12.45 - 16.30

0346-560 82
fred kl 7.30 - 13.00

Halmstad

Avd för klinisk kemi Halmstad,
Hallands sjukhus Halmstad,
301 85 Halmstad

mån – tors kl 7.15 - 15.30

Provtagningen:
035-13 18 07

Funktions-
/faderskaps-
undersökning:
035 13 18 09

fred kl 7.15 - 13.00

Kungsbacka

Avd för klinisk kemi Kungsbacka,
Hallands sjukhus Kungsbacka,
434 80 Kungsbacka

mån – tors kl 7.45 - 16.00 0300-56 51 67
fred kl 7.45 - 13.00

Varberg

Avd för klinisk kemi Varberg,
Hallands sjukhus Varberg,
432 81 Varberg

mån – tors kl 7.15 - 15.30

Provtagn.
0340-48 14 20

Funkt.undersökn.
0340-48 14 25

fred kl 7.15 - 13.00
Provtagning Falkenberg
Besöksadress: Urmakargatan 2, ingång B
Öppettider:
 • Mån–Tor 7:30–12, Helgdagar stängt
 • Mån–Tor 12:45–16:30, Helgdagar stängt
 • Fre 7:30–13, Helgdagar stängt
Telefon:
 • 0346-560 82
Telefontider:
 • Mån–Tor 7:30–12
 • Mån–Tor 12:45–16:30
 • Fre 7:30–13
Mer Information
Provtagning Halmstad
Besöksadress: Ingång 7, målpunkt M
Öppettider:
 • Mån–Tor 7:15–15:30, Helgdagar stängt
 • Fre 7:15–13, Helgdagar stängt
Telefon:
 • 035-13 18 09
 • 035-13 18 07
Telefontider:
 • Mån–Tor 7:15–15:30
 • Fre 7:15–13
Mer Information Vi finns här
Provtagning Kungsbacka
Besöksadress: Ingång 1, målpunkt C, plan 4
Öppettider:
 • Mån–Tor 7:45–16, Helgdagar stängt
 • Fre 7:45–13, Helgdagar stängt
Telefon:
 • 0300-56 51 67
Telefontider:
 • Mån–Tor 7:45–16
 • Fre 7:45–13
Mer Information Vi finns här
Provtagning Varberg
Besöksadress: Huvudentré
Öppettider:
 • Mån–Tor 7:15–15:30, Helgdagar stängt
 • Fre 7:15–13, Helgdagar stängt
Telefon:
 • 0340-48 14 20
Telefontider:
 • Mån–Tor 7:15–15:30
 • Fre 7:15–13
Mer Information Vi finns här