Förlossningsavdelningen och BB

Välkomna till Förlossningsavdelningen, Hallands sjukhus Halmstad. Välkomna också till en av de största stunderna i livet. Vi kommer att göra allt för att denna händelse ska bli så positiv som möjligt.

På vår förlossningsavdelning föds ungefär 1900 barn varje år. Den bildar tillsammans med BB-avdelningen och barnklinikens nyföddhetsavdelning - för nyfödda som behöver speciell vård - en enhet för förlossning och nyföddhetsvård. Här vårdas även kvinnor med problem under graviditeten.  

Avdelning 10 BB ligger i moderna lokaler i entrébyggnaden på plan 3. Här får även partner och familj  plats och omsorg. I anslutning till BB-avdelningen ligger också BB-mottagningen.

Vi har anpassat våra avdelningar så att föräldrarna och syskon ska få mycket tid tillsammans, så att ni ska få en bra start på ert nya liv.