Besök

Pappa/partner eller annan närmast anhörig samt friska syskon är välkomna till såväl förlossningsavdelningen, BB samt neonatalavdelning 17.


På förlossningsavdelningen och BB råder besöksförbud för övriga besökare.
Besök på avdelning 17 sker enligt överenskommelse med personalen.