Aurora - för dig som känner stark rädsla inför förlossningen

Det är naturligt att känna oro inför förlossningen. Några upplever så stark oro eller rädsla att tanken på att föda känns skrämmande. Är du en av dem hjälper din barnmorska på mödravårdscentralen dig att kontakta oss i Auroragruppen.

Vårt mål är att du och din partner ska känna trygghet vid förlossningen.