Tidig hemgång

För många känns det naturligt att så tidigt som möjligt komma hem efter förlossningen. Mer än hälften av alla som föder barn i Halmstad väljer att åka hem ”tidigt”, det vill säga inom två dygn efter förlossningen. Om mamma och barn mår bra går det bra att åka hem tidigt, oavsett om mamman är förstföderska eller omföderska.

Ni erbjuds då ett återbesök på vår BB-mottagning som finns på förlossningsavdelningen.
Vi väger barnet, tar PKU-provet och har tid att i lugn och ro samtala om de frågor som känns angelägna för er.

Ni når oss på telefon 035-13 66 55.