Tid att lära känna varandra

Vi vill att tiden på BB ska vara något ni minns med glädje och värme. Här ska ni lära känna er nya familjemedlem.