Kvalitet för livet

Samverkansprojektet mellan Kvinnokliniken och Kvinnohälsovården har velat föra olika yrkesgrupper och organisationer närmare varandra och höja deras kompetens. I arbetet har samtliga yrkesgrupper varit engagerade: läkare, barnmorskor, undersköterskor och läkarsekreterare. Alla har de haft samma mål för ögonen – att förbättra vården för den nyblivna mamman, pappan och det väntade barnet. Det är om dessa som samverkansprojektet handlar.

Färgerna
i samverkansprojektets symbol berättar en egen historia.

Rött
talar till oss om kärlek och engagemang, om en målmedveten kraft. I det röda finns också tryggheten, som ett besök i en rödmålad stuga.

Blått
är trons och frihetens färg. Blått är oändligt som havet och himmelen. Blått ger löfte om något mer.

Grönt
vill lugna och vagga oss. Naturens egen färg smittar oss med sin friskhet och ro. Grönt är också hoppets färg. Det kommer alltid en ny vår.

Gult
har lånat solen sin färg och låter sina strålar sprida värme. Gult vill vara som en envis maskros. Gult slutar aldrig att lysa.

”Kvalitet för Livet” sammanfattar två års projektarbete där personal vid mödravården i Halmstad/Laholm/Hylte och kvinnokliniken i Halmstad tillsammans utvecklat vården av de blivande och nyblivna föräldrarna, men samtidigt också för sitt eget arbete.

Målet för projektet formulerades så här:

”Att genom ökat samarbete mellan berörda vårdgivare och fortsatt kompetensutveckling, förbättra möjligheterna att utnyttja alla delar av personalens kunskaper.

Att genom detta verka för att de blivande föräldrarnas krav och behov tillgodoses under graviditet, förlossning och BB-period."