Hallands sjukhus Halmstad

Hallands sjukhus Halmstad ligger vid Galgberget i Halmstad med utsikt över både stad och hav. Det är ett komplett akutsjukhus som ger specialistvård dygnet runt.

fotograf: Magnus Andersson

Ny färdväg till akutmottagningen vid Hallands sjukhus Halmstad

Från den 29 oktober stängs vägen mellan Östra flygeln och administrationsbyggnaden Norrebo av, vilket innebär en förändring av körväg till akutmottagningen. Trafik till och från akutmottagningen kommer att ledas upp via Stridbecksliden, följ skyltningen. Parkeringen för patienter som ska till akutmottagningen är flyttad och ligger på höger sida innan akutmottagningen. Parkeringsplatserna är begränsade i denna del av sjukhusområdet, om möjligt vänligen använd parkeringarna längre upp vid P-huset.

På Hallands sjukhus Halmstad arbetar närmare 2 500 personer med att ge specialistsjukvård till invånare i hela Halland.

Sjukvården är en verksamhet i ständig utveckling och förbättring. Sjukhuset arbetar kontinuerligt med kvalitet och verksamhetsutveckling, och har också en omfattande forskningsverksamhet. Sjukhusets kliniker deltar i olika svenska kvalitetsregister för att ligga i framkant inom sina medicinska specialiteter. Sedan 2006 är Hallands sjukhus Halmstad certifierat enligt ISO:s standarder för kvalitet, informationssäkerhet och miljö, som ett av de första offentligt drivna sjukhusen i Sverige.