Fakta om Hallands sjukhus

Hallands sjukhus är Hallands största arbetsplats. På sjukhusen i Halmstad, Kungsbacka och Varberg  arbetar närmare 3 850 personer med att ge specialistsjukvård till invånare i hela Halland.

Sjukvården är en verksamhet i ständig utveckling och förbättring. Sjukhuset arbetar kontinuerligt med kvalitet och verksamhetsutveckling, och har också en omfattande forskningsverksamhet. Sjukhusets kliniker deltar i olika svenska kvalitetsregister för att ligga i framkant inom sina medicinska specialiteter.

Fakta i korthet om Hallands sjukhus 2017:

  • Cirka 472 vårdplatser (varierar under året) 
  •  278.267 läkarbesök
  • 193.744 besök till andra  sjukvårdande behandlingar
  • Omsättning ca 4 miljarder kronor