Hallands sjukhus Halmstads historia

Det har funnits ett länslasarett i Halmstad sedan år 1869. Ursprungligen låg lasarettet där det nuvarande landstingshuset ligger, vid Nissan strax bakom Halmstad slott. I oktober 1915 invigdes det nya Länssjukhuset på Galgbergets sluttning, som då var en avskild och lantlig miljö utanför staden.

Den ursprungliga lasarettsbyggnaden finns kvar än idag och hyser bland annat delar avSjukhusbyggnad i Halmstad medicinkliniken. Den ende lasarettsläkaren fick en överläkarvilla strax intill.

I takt med att Halmstad växte och sjukvården utvecklades byggdes också lasarettet ut. 1936 delades lasarettet upp i en kirurgisk och en medicinsk avdelning och fick också två nya byggnader, de så kallade östra och västra flyglarna. 1945 när medicinska barnkliniken invigdes hade sjukhuset fått så många olika specialiteter att det fick ett nytt namn: Centrallasarettet. Efterhand anställdes alltfler läkare, lasarettet delades upp i fler olika kliniker och avdelningar, och sjukhuset fick kontinuerligt nya byggnader för vård och personalbostäder. 1976 bytte Centrallasarettet namn till Länssjukhuset.

Under 80- och 90-talen byggdes Länssjukhuset ut med två stora byggnader för vårdavdelningar, akutmottagning, operationsverksamhet och laboratorier. I november 2007 invigdes en ny byggnad för mottagningar och huvudentré mitt i sjukhusområdet.

Hallands sjukhus Halmstad
Sedan årsskiftet 2011 samordnas sjukhusen i Halland, handikappverksamheten, mödravård och ungdomsmottagning under en ledning. Syftet med samordningen är att öka effektiviteten och förbättra vården för patienterna. Samtidigt bytte sjukhusen namn till Hallands sjukhus, följt av ortsnamnet.