Kliniker och mottagningar

Till Hallands sjukhus Halmstad söker sig patienter som har lite mer resurskrävande, allvarliga eller ovanliga sjukdomar. Här utförs bland annat svårare operationer och behandlingar som kräver särskild specialistkompetens och utrustning.

Det behövs inte remiss för att söka specialistvård på Hallands sjukhus Halmstad, men det kan vara en fördel att ha en remiss. I den finns information om din sjukdom, vilket kan underlätta bedömning och fortsatt behandling.

För undersökningar på röntgen eller på sjukhusets laboratorier behövs remiss.
Flera av sjukhusets kliniker har länsövergripande ansvar för sin specialitet. Några av länsklinikerna har också verksamhet på Hallands sjukhus Varberg och vid specialistsjukvården i Falkenberg.