Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad

Medicinkliniken är den största kliniken vid Hallands sjukhus Halmstad. På våra 120 vårdplatser och 12 dagvårdsplatser vårdas patienter med olika medicinska sjukdomar. Över 80 procent av dem läggs in via sjukhusets akutmottagning. Medicinkliniken har 6 vårdavdelningar med olika inriktning: avdelning 41 för hjärtsjukdomar och tarmsjukdomar, avdelning 42/HIA för hjärtsjukdomar, avdelning 52 för neurologi och stroke, avdelning 53 för lungsjukdomar, avdelning 61 för hematologi, njursjukdomar samt diabetes och endokrinologi.

Kliniken har en behandlingsavdelning för poliklinisk cytostatikabehandling och transfusionsbehandling till främst patienter med blodsjukdomar och lungsjukdomar. Kliniken har en dialysavdelning för patienter med njursjukdomar.

Medicinkliniken har mottagningar för allmän invärtesmedicin, klinisk fysiologi, neurologi och lung- och allergisjukdomar.

Remiss
Hos oss kommer du på remiss från annan vårdinrättning eller egenremiss.

Egenremiss medicinkliniken (Word-dokument, 153 kB)


Våra specialiteter:

Allergologi, diabetologi, endokrinologi, gastroenterologi, hematologi, kardiologi, klinisk fysiologi, lungsjukdomar, nefrologi med dialysvård, neurologi.