Medicinkliniken Varberg

På Medicinkliniken tar vi hand om de flesta internmedicinska frågeställningar. Vi har specialister inom allergologi, endokrinologi (hormonella sjukdomar), gastroenterologi (magtarmsjukdomar), hematologi (blodsjukdomar), infektion, kardiologi (hjärt-kärlsjukdomar), nefrologi (njursjukdomar), neurologi, geriatrik (äldre människors sjukdomar) och naturligtvis inom allmän internmedicin.  Den behandling (ballongvidgning) som oftast är aktuell vid akut hjärtinfarkt, sker i Halmstad, men patienterna kommer till oss för eftervård direkt efter ingreppet.

Medicinkliniken

Vi tar emot fler än 8 000 vårdtillfällen inom slutenvården varje år, och nästan hela inflödet kommer via sjukhusets stora akutmottagning. Vi har stor öppenvårdsverksamhet också, med många besök till ovan nämnda specialister. Varje år kommer fler än 24 000 patienter till olika läkarmottagningar på kliniken och ungefär hälften så många till sjukvårdande behandling hos framför allt sjuksköterskor som har egna mottagningar, t.ex diabetessköterska, kranskärlssköterska, hematologsköterska osv. Medicinkliniken har cirka 450 anställda.

Kliniken har ett antal läkare som innehar en medicinsk ledningsfunktion. Som sådan har man ansvar för att de rutiner som styr hur man tar hand om patienter med olika sjukdomar korrekta och uppdaterade, samt att alla som har att göra med patienter inom en viss sjukdomskategori har de kunskaper och färdigheter som krävs för att vården ska ske med god kvalitet och säkerhet. Detta kallas ”processtänkande” och går helt i linje med LEAN-tänkande som vi försöker anamma i tillämpliga delar. Den produktionsplanering som vi försöker få att styra verksamheten passar också väl in i sammanhanget.