Mag- och tarmmottagningen

Från och med 1 januari 2019 kommer Mag- och tarmmottagningen vid Hallands sjukhus Kungsbacka att flyttas temporärt. Du kommer istället att erbjudas behandling eller återbesök på Hallands sjukhus Varberg (även annan ort kan bli aktuell). Förslag om tid för återbesök ges via kallelse. Om provtagning via vårdcentral blir aktuellt mellan dina besök får du provtagningsunderlag hemskickad.

Välkommen till mag- och tarmmottagningen, Hallands sjukhus Kungsbacka.

Här utreder och behandlar vi patienter med mag-,  tarm- och leversjukdom efter att läkare inom primärvården gjort den första grundläggande utredningen och bedömningen.

Till mag- och tarmmottagningen blir du antingen remitterad från annan läkare eller så kan du skriva en egenremiss. Oavsett om läkare eller du själv har skrivit remissen så leder den inte automatiskt till ett läkarbesök utan remissen kan också besvaras med ett brev från ansvarig läkare.

Mag- och tarmmottagningen har endast tidsbeställd mottagning.

Glöm inte att avboka ditt besök i god tid om du inte har möjlighet att komma.