Allergimottagningen/vuxen

Välkommen till allergimottagningen/vuxen.

På allergimottagningen i Kungsbacka möter du specialistutbildad personal. Vi arbetar i team med läkare, sjuksköterska, undersköterska och medicinsk sekreterare.

Till oss kommer du från annan läkare eller på egenremiss. (Se länk till höger).

Vi utreder och behandlar allergier och annan överkänslighet från hud, tex nässelutslag, ögon, näsa, luftrör och mag-tarmkanalen. Vi utreder också patienter med svårbedömda andningsbesvär, långvariga luftvägsbesvär, överkänslighetsreaktion mot läkemedel, anafylaktiska reaktioner, astma och annan obstruktiv lungsjukdom, såsom kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Utredningen består av tester, som pricktest (hudtest), lungfunktionsmätningar och andra specifika allergitester.

Teamet samarbetar även med sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator.

För förnyelse av recept, ombokning av tid m m, använd gärna www.1177.se