Medicintekniska hjälpmedel

MTA Hjälpmedel är den enhet på Hallands Sjukhus som har ansvar för medicintekniska behandlingshjälpmedel i hemsjukvård.

Det är dessa medicinska behandlingshjälpmedel vi har hand om:

 • Inhalatorer
 • Syrgaskoncentratorer
 • CPAP för behandling av sömnapné
 • Hostmaskiner
 • Slemsugar
 • Ventilatorer
 • Nutritions- och infusionspumpar
 • Apnélarm
 • UVB lampor

Medicintekniska behandlingshjälpmedel som finns här ägs av Region Halland och lånas ut till invånare i regionen efter förskrivning av läkare på Hallands Sjukhus. Förskrivning kan även ske i samband med vård på regionsjukhus.

MTA Hjälpmedel har i uppgift att:

 • Lagerhålla och lämna ut förskrivna hjälpmedel såväl utrustningar som förbrukningsartiklar såsom slangar, masker och filter.
 • Ge stöd och råd i tekniska frågor angående förskrivna hjälpmedel till brukaren och anhöriga samt förskrivare och övrig vårdpersonal.
 • Tillgodose hög patientsäkerhet genom att regelbundet utföra service och underhåll på förskrivna hjälpmedel i enlighet med leverantörernas rekommendation.
 • Vid behov hämta och lämna förskrivna hjälpmedel hos användare av våra hjälpmedel.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Hallands Sjukhus Halmstad, Entré 4B

Telefon: 035 – 13 19 79

Telefontider: Helgfria vardagar 8.00 – 16.00

Vid frågor utom ordinarie arbetstid hänvisas till förskrivande klinik.

Sektionsansvarig: Lotti Ruud