Ögonkliniken Halland

Ögonkliniken Halland är en länsklinik med verksamhet vid Hallands sjukhus Halmstad och Hallands sjukhus Varberg

Ögonsjukvården har de senaste 20 åren genomgått en snabb utveckling både inom kirurgi och inom diagnostik och behandling av medicinska ögonsjukdomar.

 

Ögonkirurgi

Huvuddelen av kirurgin utgörs av operationer av grå starr som idag sker polikliniskt, oftast med lokalbedövning. På ett år gör vi cirka 2000 gråstarrsoperationer.

Ögonbottenscreening

Samtliga diabetespatienter erbjuds regelbundna undersökningar, oftast med ögonbottenfotografering, vilket ger oss möjlighet att ge synbevarande laserbehandling medan synen ännu är normal. Det senaste åren har vi fått nya möjligheter att behandla enstaka typer av åldersrelaterade förändringar i gula fläcken.

Personer med grön starr kontrolleras regelbundet. Det finns också många mindre vanliga ögonsjukdomar som vi diagnostiserar och behandlar.

Alla barn syntestas på barnavårdscentralerna. De som inte har normal syn undersöks sedan på någon av klinikens ögonmottagningar i länet.