Operationsavdelningen

Välkommen till Operationsavdelningen vid Hallands sjukhus Kungsbacka  

Operationsenheten utgör en central del av sjukhusets verksamhet och består av operationsavdelning, uppvakningsavdelning samt sterilcentral. Inom enheten arbetar undersköterskor, läkare och sjuksköterskor specialiserade inom anestesi/intensivsjukvård och operationssjukvård.

Planerar lämplig tid

Våra operationskoordinatorer planerar tillsammans med dig lämplig tid för din operation. På avdelningen utförs operationer inom ortopedi, kirurgi/urologi, gynekologi och öron. Verksamheten inriktar sig på dagkirurgi, vilket innebär att du opereras och kommer hem samma dag. I de fall en kortare vårdtid krävs efter operationen finns tillgång till platser vid sjukhusets vårdavdelning.

Anpassade anestesiformer

Våra anestesiläkare erbjuder individuellt anpassade anestesiformer från lokalbedövning till full narkos. Anestesiläkarna är även specialiserade på inläggning av venportar för exempelvis cellgiftsbehandling. Vi deltar i utveckling av och bedriver så kallad minimal invasiv kirurgi, tex. titthålsoperationer inom ortopedi, kirurgi och gynekologi. Operationer utförs med modern teknik och hög kvalitet. Samtliga läkare är överläkare med specialistkompetens.

Ortopedi

Inom ortopedi är enheten världsledande inom broskskador i knäled och vi utför bland annat broskcellstransplantationer. Vi bedriver en högspecialiserad artroskopisk kirurgi för skador inom knä- och axelleder. Vi är korsbandscenter för Regionhalland. Operativa ingrepp av händer och fötter.

Kirurgi

Inom kirurgi utför vi högkvalitativa allmänkirurgiska ingrepp, bland annat operationer mot gallsten och bråck. Vi utför även diagnostiska undersökningar, sk. endoskopier, av mag- och tarmkanalen.

Urologi

De vanligaste operationerna inom urologi är operation av blåstumör hos män och kvinnor, hyvling av prostatakörteln, operation av förhudsförträngning samt manlig sterilisering. En del operationer, tex av blåstumör och prostata, görs genom att ett instrument med en kamera förs in via urinröret. Efter de flesta operationerna kan patienten gå hem samma dag, men i vissa fall planerar vi en natts observation på vårdavdelningen.

Gynekologi

Inom gynekologi alla ingrepp utom bukingrepp.

Öron-, näs- & hals opererar barn och vuxna med öronproblem.

Vi deltar i befintliga kvalitetsregister och sätter en ära i att kunna erbjuda en hög kvalitet med patienten i fokus.