Öron-, näs- och halskliniken Hallands sjukhus

Till vår klinik kommer barn och vuxna med olika sjukdomar i öron-, näs- och halsområdet. Det är sjukdomar som drabbar många människor, och på ett år besöker cirka 20 000 personer våra mottagningar.

Kliniken har mottagningar på Hallands sjukhus Halmstad och Hallands sjukhus Varberg. Allt fler av klinikens operationer görs polikliniskt. För patienter som behöver läggas in har vi vårdplatser på avdelning 53 på Hallands sjukhus Halmstad, där det också bedrivs jourverksamhet dygnet runt.

Personalens kompetens och den tekniska utrustningen är på en hög nivå. Bland annat har vi ett balanslaboratorium, för att kunna utreda yrsel, och ett matstrupslaboratorium där vi kartlägger sväljningsfunktionen. Kliniken deltar i flera olika forsknings- och utvecklingsprojekt.