Öron-, näs- och halsmottagningen Kungsbacka

Patienter som ska besöka Öron-, näs och halsmottagningen hänvisas till  Huvudentrén, Tölövägen, södra sidan av sjukhuset, där anmälan och eventuell betalning sker.

 

Hos oss arbetar specialistläkare och sjuksköterskor med mångårig erfarenhet av öron-, näs-, hals-, röst- och hörselproblematik.        

Vår dagliga verksamhet består  av läkarmottagningar, poliklinisk operationsmottagning, sjuksköterskemottagning samt hörselmätningar som utförs av audionomer.

Vi utreder även yrsel- och snarkproblematik samt utför lukttester vid  luktbortfall. Dessa patienter kommer på remiss från distriktsläkare.

 

All mottagning är tidsbeställd. 

Avdelningschef Liselott Kjellberg

Verksamhetschef Marita Edsö

Här kan du se hur en öronundersökning av barn går till.

Här kan du se en instruktionsfilm för hur du kopplar på utrustningen för sömnregistrering

 

Du kan alltid kontakta oss via nätet. Logga in på www.1177.se för att förnya recept, skriva egenremiss,  få svar på frågor, boka tid, av- och omboka ditt besök och mycket mera.