Ortopedi Hallands sjukhus

Under sommaren, 2018-06-25 - 2018-08-19, stänger mottagningen klockan 16.00.

Ortopedikliniken bedriver akut och planerad verksamhet med inriktning på skador och sjukdomar i rörelseapparaten (skelett, leder och muskulatur), detta sker i öppen eller sluten vård.