Ortopedi Hallands sjukhus

Ortopedikliniken bedriver akut och planerad verksamhet med inriktning på skador och sjukdomar i rörelseapparaten (skelett, leder och muskulatur), detta sker i öppen eller sluten vård.