Ortopedimottagningen

Vi är ett team bestående av många olika personalkategorier som arbetar tillsammans för att hjälpa dig i en professionell och trevlig miljö. Vi tycker att det är viktigt att du känner dig nöjd och har fått svar på dina frågor när du lämnar oss.