Ortopedimottagningen

Vi är ett team bestående av många olika personalkategorier som arbetar tillsammans för att hjälpa dig i en professionell och trevlig miljö. Vi tycker att det är viktigt att du känner dig nöjd och har fått svar på dina frågor när du lämnar oss.

På mottagningen gör våra läkare bedömningar inför och efter operation och behandling.

Vid sjuksköterskemottagning kontrollerar och följer vi upp behandling av sår och tar bort stygn och agraffer om läkaren ordinerat detta.

Vid ortopeden i Halmstad har vi startat multidisciplinär ryggmottagning. Vid ett sådant besök kan du träffa specialutbildad sjukgymnast, kiropraktor eller läkare.

I gipsrummet kan du få hjälp med ditt gips om det skaver, inte sitter bra eller behöver bytas av andra orsaker.

Om du behöver av- eller omboka ditt besök, eller har frågor ang. provsvar, intyg, rådgivning mm så gå in på Mina Vårdkontakter eller ring 035-13 12 55 så ringer vi upp dig.

Om du inte har Mina Vårdkontakter så kan du beställa journalkopia här. (PDF-dokument, 30 kB)

Planerade operationer

När vi planerar operation med en höft - eller knäprotes eller en ryggoperation blir du kallad till ortopedmottagningen för olika kontroller ca 3-4 veckor innan din operationstid. Vid detta besök får du träffa ortopedläkare, sjuksköterska, sjukgymnast och narkosläkare. Det kan också bli aktuellt med en kompletterande röntgen inför operation. Räkna med att detta besök kan ta hela dagen.

Vi som ansvarar för planeringen av dessa operationer heter Yvonne Holmgren och Mona Andersson.

Blodprov inför besöket tas på din vårdcentral eller på sjukhuslaboratoriet som har öppen mottagning mellan 7.15-13.00. Remiss för detta skickas till dig i samband med att du får en kallelse med besked om operationsdag.

Om du är över 65 år eller har en känd hjärt-kärl sjukdom skall även ett EKG tas inför operationen. Detta görs antingen på din vårdcentral eller på sjukhusets avdelning för Klinisk fysiologi som har öppen mottagning mellan 7.15-13.00.

Tillsammans med narkosläkare diskuterar du på inskrivningsdagen vilken typ av bedövning som är bäst för just dig under den operation du skall genomgå

Dagkirurgi på ortopedmottagningen

Operationer i lokalbedövning som t ex karpaltunnelklyvning, hallux valgus eller knä- artroskopier (titthålsoperation) utförs i lokalbedövning på vår mottagning.

Din kostnad för operationen är 300 kr och den betalar du när du kommer till Ortopedimottagningen.

Du får inte köra bil, gå eller cykla hem efter din operation. Vi rekommenderar inte heller att du tar tåget eller bussen hem. Detta beror på att du kan vara påverkad av mediciner som du fått i samband med operationen. Lämpligast är att en anhörig, vän eller taxi hämtar dig. Vad gäller sjukresor hänvisar vi till Hallandstrafikens sjukresehandläggare/Resam Tfn: 0771-91 00 90.

Om du behöver av- eller omboka ditt besök, eller har frågor ang. provsvar, intyg mm så gå in på Mina Vårdkontakter eller ring 035-13 12 55, så ringer vi upp dig.

Dagkirurgi på centrala operationsavdelningen

Operationer som kräver narkos utförs på centraloperation. I huvudsak opererar vi händer, fötter, axlar och knän, dvs korsband och artroskopier (titthålskirurgi i knäet), detta görs måndag till fredag. Ett besök här kan ta hela dagen. Det beror på vilken operation du ska göra, samt om du blir sövd eller får lokalbedövning. Hur du mår efter operationen har också stor betydelse för hur snabbt du får komma hem.

Du måste ringa för att få reda på tiden när du ska komma till operationsavdelningen. Ska du opereras en måndag eller dag efter en helgdag ringer du närmast föregående torsdag. Annars ringer du närmast föregående vardag kl 15.00-16.00. Telefon 035-13 43 43

Tiden du får är inte din operationstid. Du kommer en stund innan p.g.a. förberedelser och eventuell provtagning. Det kan förekomma väntetid, så ta gärna med dig något att läsa som tidsfördriv.

Blir du sjuk t ex förkyld, har feber eller har fått ett sår på det område som ska opereras måste du ringa någon av våra operationsplanerare så fort som möjligt.
Tfn: 035-13 12 55

Om du blir akut sjuk kvällen innan operationen får du vända dig direkt till operationsavdelningen via televäxeln. Telefon 035-13 10 00

Vid huvudentrén på sjukhuset betalar du din kostnad för ingreppet, 300 kr.

Du får inte köra bil, gå eller cykla hem efter din operation. Vi rekommenderar inte heller att du tar tåget eller bussen hem. Detta beror på att du kan vara påverkad av mediciner som du fått i samband med operationen. Lämpligast är att en anhörig, vän eller taxi hämtar dig. Vad gäller sjukresor hänvisar vi till Hallandstrafikens sjukresehandläggare/Resam på tfn 0771-91 00 90. Har du några frågor angående din operationsdag kan du ringa på tfn 035-13 12 55 för att få mer information.

Ortopedingenjören provar efter ordination ut ortopedtekniska hjälpmedel.

Sjukgymnasten och arbetsterapeuten gör bedömning innan och uppföljning efter axel, höft, knä och rygg operation, samt ger dig träningsprogram och råd.

Inom sjukvården i andra länder och på många större sjukhus i Sverige förekommer bakterier som utvecklat motstånd mot de flesta antibiotika. Mot den bakgrunden är det viktigt att vi får reda på om du har fått någon form av vård, tandvård, arbetat på sjukhus eller annan vårdinrättning utanför Sverige under de senaste 5 åren, eller vårdats/ arbetat på region/universitetssjukhus inom Sverige under de senaste 6 månaderna.

Om så skulle vara fallet så kontakta oss på telefon 035-13 12 55 så att odlingsprover kan tas innan det planerade besöket.

Avdelningschef är Annika Tyledal