Palliativa teamet Kungsbacka

Palliativa teamet i Kungsbacka vänder sig till patienter med allvarlig sjukdom i behov av palliativ vård.

Palliativ vård innebär lindrande vård när bot ej längre är möjligt. Flera olika diagnoser förekommer, även om cancer är vanligast. Vården grundar sig på en helhetssyn på människan. Målet är att ge patienter och närstående bästa möjliga livskvalitet.

Det palliativa teamets verksamhet utgår från vårdavdelningen på Halland sjukhus Kungsbacka. I teamet arbetar läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, präst och kurator. Det finns även tillgång till dietist och vi har ett nära samarbete med sjukhusets övriga specialister.

För att komma i kontakt med Palliativa teamet krävs remiss från behandlande läkare. Kontakta gärna oss om det finns frågor.