Psykiatrin Halland

Till Psykiatrin Halland är det inte nödvändigt att ha remiss. Däremot är det ändå praktiskt att gå till vårdcentralen först, eftersom distriktsläkaren är expert på att bedöma hela kroppen medan specialistläkaren inom psykiatrin är expert på psykiatriska sjukdomstillstånd.

Vi erbjuder utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad och rehabilitering av personer med psykisk störning/sjukdom. Vårt arbete präglas av ett synsätt som betonar att psykisk störning/sjukdom kan bero på såväl medicinska och psykologiska som sociala faktorer. Dessa tre dimensioner ska värderas med samma intresse utifrån en hög kompetens.

Öppna vårdformer

Inom Psykiatrin Halland finns drygt 700 anställda på cirka 25 mottagningar, vårdavdelningar och team. Tillsammans har vi en stor och mångfasetterad kompetens, men vi är inte fler än att beslutsvägarna är korta, gemenskapen god och vården effektiv. Vi bedriver öppenvård i alla de sex halländska kommunerna och heldygnsvård i Halmstad och Varberg.

Vi satsar målmedvetet på att så långt som möjligt arbeta med öppna vårdformer. Det gäller också vid tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, där den öppna vårdformen blir ett mellansteg mellan sjukhusvistelse och utskrivning.

Respekt och värdighet

För oss inom Psykiatrin Halland är det självklart med en humanistisk människosyn där omtanken om den som söker vård är vägledande. Vi vill att patienter och närstående som kommer i kontakt med oss känner sig nöjda och delaktiga i vården och blir bemötta med respekt och värdighet.

Psykiatrins förvaltningsledning och stab finns på Hallands sjukhus Varberg.

Postadress:
Träslövsvägen 64
Hallands sjukhus, ingång M
432 81 Varberg
Telefon: 0340-66 27 56
E-post: psykiatrin@regionhalland.se

Tänk på att aldrig skicka känsliga uppgifter med e-post. Sekretess kan inte garanteras. Använd i stället e-tjänsterna som du finner på www.1177.se.

Förvaltningschef i Psykiatrin Halland:
Goran Delic, tfn 072-973 86 81
Ordförande i driftnämnden för Psykiatrin Halland:
Svein Henriksen (MP), tfn 0706-10 81 98