Samordnad individuell plan - SIP

Alla som behöver insatser både från hälso- och sjukvården och socialtjänsten har rätt att få en samordnad individuell plan, SIP. Syftet med en SIP är att förbättra samordningen mellan olika aktörer så att en person får rätt stöd och vård.

Rätten till en SIP regleras i både hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen.

----------------------------------------------------

Blanketter för SIP-möte gällande barn och unga samt vuxna finns även att ladda hem från Region Hallands webbplats för vårdgivare. Där hittar ni utförligare information om SIP och det arbete som görs i Halland.

Länk till sidan om SIP med blanketter.

---------------------------------------------------

Ditt ansvar som personal

Om du i ditt jobb uppmärksammar någon person som behöver insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska du informera personen om rättigheten att få en SIP. Personen har rätt att tacka nej men tackar hen ja ska du ta initiativ till att kalla till ett SIP-möte. Det är personen själv som avgör vilka som ska vara med.

Möte inom 30 dagar – här görs planen upp

Mötet ska hållas inom 30 dagar och den som kallas är skyldig att komma till mötet. Vid mötet gör man tillsammans upp en SIP där man utifrån personens egna mål beskriver vad som ska göras, vem som ska göra vad och tidpunkt för uppföljning.

Blanketter och informationsmaterial

Inom ramen för regional samverkan mellan Region Halland och länets kommuner har vi tagit fram en gemensam SIP-blankett som ska användas för barn och unga och en SIP-blankett för vuxna. Vi har också gjort informationsmaterial som ska kunna vara användbart vid information både till personalen och till personer som behöver en SIP. SKL har gjort en 3-minutersfilm om SIP och annat utbildningsmaterial som kan vara en hjälp i utvecklingsarbetet. Allt detta finns samlat till höger på denna sida.