Psykiatriska kliniken i Halmstad

Välkommen till psykiatriska kliniken i Halmstad!

Vårt främsta uppdrag är att erbjuda omvårdnad och behandling för hallänningar som behöver psykiatrisk specialistvård dygnet runt. Vi erbjuder också utredning och diagnostik för nyinsjuknade. Kliniken samarbetar med de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna i länet. Dessutom erbjuder vi alla övriga kliniker på Hallands sjukhus Halmstad konsultinsatser.

Vi har tre avdelningar för heldygnsvård med totalt 32 vårdplatser. Vi behandlar cirka 1 350  inneliggande patienter per år och antalet vårdtillfällen är cirka 2 300. På kliniken arbetar läkare, sjuksköterskor, skötare, sekreterare och kuratorer. Vi är omkring 190 anställda exklusive timanställda.

Telefon:
035-13 10 00

Postadress:
Psykiatriska kliniken
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad

Verksamhetschef för heldygnsvården i Psykiatrin Halland:
Magnus Oléni
Tfn 035-13 10 00