Psykiatriska kliniken i Varberg

Välkommen till psykiatriska kliniken i Varberg!

Psykiatriska kliniken på Hallands sjukhus Varberg erbjuder utredning, diagnostik, omvårdnad och behandling för hallänningar som behöver psykiatrisk specialistvård. Vi erbjuder även alla övriga kliniker på sjukhuset konsultverksamhet dygnet runt. Kliniken arbetar till stor del med heldygnsvård. Vi har också ett nära samarbete med de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna i hela länet.

Vi har fem avdelningar för heldygnsvård och en akutmottagning, en enhet för ECT-behandling (elbehandling) samt ett ÖRV-team, som står för öppen rättspsykiatrisk vård. Vårt team är knutet till avdelning 21 och behandlar patienter som har öppen rättspsykiatrisk vård.  

På kliniken arbetar läkare, sjuksköterskor, skötare, sekreterare, lärare, psykologer, kuratorer samt arbetsterapeuter. Vi är cirka 170 anställda.

Vår administration finns på Hallands sjukhus Varberg.

Telefon:
0340-48 10 00

Postadress:
Psykiatriska kliniken
Hallands sjukhus Varberg
Träslövsvägen
432 81 Varberg

Verksamhetschef för heldygnsvården i Psykiatrin Halland:
Magnus Oléni
Tfn: 035-13 48 00