Logopedimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka

Logopeder hjälper dig som har problem med tal, röst eller språk. Vi gör också läs- och skrivutredningar. Dessutom ger vi stöd till dig som har svårt att svälja. Vi träffar människor i alla åldrar för utredning, rådgivning och behandling.

Våra patientgrupper är barn, ungdomar och vuxna med:


Logopedin i Halland är en länsövergripande verksamhet med mottagningar på sex orter: 


Vi erbjuder också stöd, information och handledning till närstående och i begränsad omfattning till personal inom exempelvis förskola och skola. Vi har ett nära samarbete med BVC och besöker även de föräldragrupper som anordnas där.

Det krävs en remiss för att få komma till en logoped. Remiss kan du få på vårdcentralen, öron- näs- och halskliniken, skolhälsovården eller annan vårdgivare. Det går också att skicka in en egenremiss. Blankett för egenremiss hittar du under fliken ”Dokument och länkar” till höger på denna sida. Notera att det finns särskilda remissblanketter för läs- och skrivutredning och en allmän egenremiss för övriga frågeställningar.


På logopedimottagningen på Hallands sjukhus Kungsbacka arbetar logopederna mestadels med öppenvård. De huvudsakliga patientgrupperna är:

  • Afasi
  • Dysartri
  • Sväljsvårigheter
  • Tal- och språksvårigheter hos barn
  • Stamning
  • Läs- och skrivsvårigheter hos barn och vuxna
  • Laryngektomi
  • Läpp-, käk- och gomspalt
  • Röstproblematik
  • Ätproblematik hos barn

Logopederna träffar även inneliggande patienter på vårdavdelningen vid behov. En logoped arbetar i neurorehabteamet ett par dagar i veckan.

Inför ditt besök på logopedimottagningen Kungsbacka är det viktigt att du anmäler dig i receptionen i huvudentrén vid södra ingången.

Om du behöver av-/omboka ditt besök är det viktigt att du gör detta via telefon 010-476 19 10 eller via 1177 Vårdguiden på webben, minst 24h före besöket. Besök som inte av-/ombokas i tid debiteras.


Avdelningschef för logopedmottagningarna i Halland är Miriam Gellerstedt.