Logopedimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka

Logopeder hjälper dig som har problem med tal, röst, språk eller sväljning. Vi gör också läs- och skrivutredningar. Vi träffar människor i alla åldrar för utredning, rådgivning och behandling.

Våra patientgrupper är personer med:


Logopedin i Halland är en länsövergripande verksamhet med mottagningar på sex orter: 


Vi erbjuder också information och handledning till närstående och i begränsad omfattning till personal inom exempelvis förskola och skola. Vi har ett nära samarbete med BVC och besöker även föräldragrupper som anordnas där.

Det krävs en remiss för att få komma till en logoped. Remiss kan du få på vårdcentralen, öron- näs- och halskliniken, skolhälsovården eller annan vårdgivare. Det går också att skicka in en egenremiss. Blankett för egenremiss hittar du under fliken ”Dokument och länkar” till höger på denna sida. Notera att det finns särskilda remissblanketter för läs- och skrivutredning och en allmän egenremiss för övriga frågeställningar.

På logopedimottagningen på Hallands sjukhus Kungsbacka arbetar logopederna med:

 • Afasi/språkliga svårigheter orsakade av skada på hjärnan eller neurologisk sjukdom
 • Dysartri/artikulationssvårigheter
 • Dyslexi/läs- och skrivsvårigheter (tidigast efter åk 3)
 • Dysfagi/sväljningssvårigheter hos vuxna
 • Försenad eller avvikande tal- och språkutveckling
 • Munmotoriska svårigheter
 • Rehabilitering vid laryngektomi
 • Röstbesvär
 • Stamning
 • Talavvikelse i samband med läpp-, käk- och gomspalt (LKG)
 • Ätproblematik hos barn

I samarbete med Öron-, näs- och halsmottagningen tar logoped också emot personer med supragastrisk rapproblematik eller VCD/ansträngningsastma.

Inför ditt besök på logopedimottagningen Kungsbacka är det viktigt att du anmäler dig i receptionen i huvudentrén vid södra ingången.


Avdelningschef för logopedimottagningarna i Halland är Miriam Gellerstedt.