Sjukgymnastiken Hallands sjukhus Kungsbacka

På Hallands sjukhus Kungsbacka finns en vårdavdelning för inneliggande patienter. På denna avdelning arbetar två sjukgymnaster och inriktningen är geriatrisk rehabilitering och palliativ vård. Vi arbetar förebyggande, behandlande och rehabiliterande samt uppföljande med patienters olika funktionsnedsättningar. All behandling utformas utifrån patientens fysiska och psykiska förutsättningar.

Vi arbetar också med öppenvårdsverksamhet tillsammans med palliativa teamet och till viss del mot medicinmottagningens patienter efter remiss från läkare.

Vi erbjuder sjukgymnastik baserad på vetenskaplig grund och klinisk erfarenhet. Våra behandlingsinsatser präglas av kvalité, tillgänglighet och kontinuitet.

 Avdelningschef för sjukgymnastiken Hallands sjukhus Kungsbacka och Varberg är Liselotte Almér.