Röntgenmottagningen Varberg

På Hallands sjukhus Varberg finns en av landets modernaste röntgenavdelningar. Tack vare ny teknik och hög kompetens hos personalen kan en röntgenundersökning ge svar på många fler frågor än tidigare och vara en avgörande del i läkarens diagnos. Dessutom kan en del behandlingar göras direkt på kliniken.

Foto: Patrik Leonardsson

90 000 undersökningar per år

Röntgen är en central klinik på Hallands sjukhus Varberg. Hit kommer patienter från andra kliniker eller direkt från primärvården. Under ett år genomförs cirka 78 000 undersökningar plus de cirka 12 000 mammografiundersökningar som görs på en särskild mottagning.

Undersökningarna genomförs ofta av röntgensjuksköterskor. Sedan är det röntgenläkaren som bedömer bilderna och hjälper den behandlande läkaren att ställa rätt diagnos.

Röntgenutrustning

Idag har kliniken tillgång till avancerad utrustning som ger bilder av hög kvalité och innehåller mer information än tidigare. Med hjälp av en magnetkamera (MR) erhålls exempelvis tredimensionella bilder där man kan titta på ett organ från alla vinklar. Även datortomografi (CT) ger tredimensionella bilder. Den kan beskrivas som en skiktröntgen som visar genomskärningar av olika organ.

Kliniken arbetar enbart med digitala röntgenbilder. Det har förenklat arbetet och arbetsmiljön avsevärt. Tekniken innebär bland annat att röntgenbilder kan skickas mellan kliniker och andra vårdgivare via datanätet.

 

Verksamhetschef
Röntgen Falkenberg, Kungsbacka och Varberg

Inger Hallin

inger.hallin@regionhalland.se

 

Faxnummer till röntgenmottagningen Varberg.
0340-48 18 44 (kontorstid)
0340-48 18 54 (kvällar och helger)