Röntgenmottagningen Kungsbacka

Välkommen till Röntgenmottagningen Kungsbacka - en liten avdelning med stora möjligheter!

Röntgenmottagningen i sin nuvarande form har funnits i Kungsbacka sedan 1993 då vi flyttade från en analog avdelning till nya lokaler med digital utrustning. Mottagningen var då en av de första i landet med denna teknik. Detta innebär att alla bilder som tas är digitala röntgenbilder, det vill säga databilder. Det blir hög kvalité på bilderna som röntgensjuksköterskorna tar och som sedan röntgenläkarna ska granska och skriva svar på till inremitterande läkare.  

Väntrum

Vi har på röntgenmottagningen ett skelettlab, ett ultraljudslab, ett genomlysningslab, en datortomograf (även kallad CT/skiktröntgen), se nedan.

Datortomograf

 Sedan december 2012 har vi även en magnetkamera (även kallad MR), se nedan.

Magnetkamera

Vid mottagningen arbetar idag drygt 25 personer fördelat på medicinska sekreterare, undersköterskor, röntgensjuksköterskor och röntgenläkare. Vi har som målsättning att ge hög undersökningskvalité och tillgänglighet samt ge positivt bemötande till patienter och anhöriga.

För att få komma och bli undersökt hos oss krävs en remiss från läkare. Egenremiss gäller ej hos oss.

Välkomna till oss!

Drop in

För att utöka tillgängligheten är Ni välkomna på drop in för skelettundersökningar och lungor efter att Ni fått en remiss från en läkare. Kommer man på drop in får man vara beredd på att väntetiden kan bli längre än vanligt beroende på hur stort antal patienter som just då röntgas. Om du inte har tid att vänta är det bättre att få en bokad tid från början.

Drop In-undersökningar utförs fram till en timme innan stängning.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor eller synpunkter på vår verksamhet, dock ej medicinska, kan du även kontakta oss via e-post: rontgen.kns@regionhalland.se. Observera att e-posten ej är en säker förbindelse, sekretess kan ej garanteras.