Fakta om sjukhuset

Hallands sjukhus är Hallands största arbetsplats. På sjukhusen i Halmstad, Kungsbacka och Varberg  arbetar närmare 3 850 personer med att ge specialistsjukvård till invånare i hela Halland.

Sjukvården är en verksamhet i ständig utveckling och förbättring. Sjukhuset arbetar kontinuerligt med kvalitet och verksamhetsutveckling, och har också en omfattande forskningsverksamhet. Sjukhusets kliniker deltar i olika svenska kvalitetsregister för att ligga i framkant inom sina medicinska specialiteter.

Fakta i korthet om Hallands sjukhus 2015:

  • Ca 530 vårdplatser (varierar under året) 
  •  270.754 besök
  • 180.360 sjukvårdande behandlingar
  • Omsättning ca 4 mijlarder kronor
  • 3.864 förlossningar  

Vill du veta mer om Varberg? Läser mer på kommunens hemsida.