Kliniker

Till Hallands sjukhus Varberg söker sig patienter som har lite mer resurskrävande, allvarliga eller ovanliga sjukdomar. Här utförs bland annat svårare operationer och behandlingar som kräver särskilt specialistkompetens och utrustning.

Det behövs inte remiss för att söka specialistvård på Hallands sjukhus Varberg, men det kan vara en fördel att ha en remiss. I den finns information om din sjukdom, vilket kan underlätta bedömning och fortsatt behandling.

För undersökningar på röntgen eller på sjukhusets laboratorier behövs remiss.

Flera kliniker är gemensamma med Hallands sjukhus i Halmstad.