Detta gäller för mobiltelefon

Mobiltelefoner sänder ut elektromagnetiska vågor som viktiga medicinska apparater inte är konstruerade för. Därför är det förbjudet att ha din mobil påslagen i vårdmiljö på Hallands sjukhus.

Skylt som visar mobiltelefonförbudHallands sjukhus är skyldiga att använda medicinska apparater utifrån de säkerhetsföreskrifter som medföljer från leverantörerna av medicintekniska produkter. Detta för att upprätthålla patientsäkerheten på Hallands sjukhus. I säkerhetsföreskrifterna står det att vi ska följa EMC-standarden (Electro magnetic compability) för elektromedicinsk utrustning som kräver en motståndskraft mot fältstyrka 3 volt/meter. Detta innebär omräknat att det är nödvändigt att upprätthålla ett säkerhetsavstånd till elektromedicinsk utrustning på cirka tre meter.

På ett sjukhus flyttas medicinsk utrustning efter patienters behov. Detta innebär att du som besöker oss aldrig kan veta om du befinner dig inom säkerhetsavståndet på tre meter. Därför har vi förbud mot mobiltelefoner på vårdnära platser där medicinsk utrustning används.

Internationella och nationella rekommendationer
Emergency Care Research Institute (ECRI) är en organisation som arbetar över hela världen och publicerar årligen en rapport över de tio högst rankade teknologiska riskerna i vården. ECRI avråder bestämt från användning av mobiltelefoner på operations- och IVA-avdelningar eller invid känslig elektromedicinsk utrustning. ECRI trycker också mycket på att ljud från mobiltelefoner distraherar vårdpersonal under arbetet, vilket är en patientssäkerhetsrisk.

Även Socialstyrelsen säger i ett meddelande att det är nödvändigt att upprätthålla ett säkerhetsavstånd till elektromedicinsk utrustning på cirka tre meter utifrån EMC-standarden för elektromedicinsk utrustning.

Frågor och svar

Är mobiltelefoner förbjudet på alla platser på Hallands sjukhus?
Mobilförbudet gäller enbart i angivna zoner i vårdnära verksamhet på Hallands sjukhus. Vi uppmanar därför dig att använda din mobiltelefon i de zoner mobiltelefon är tillåtet på Hallands sjukhus, till exempel cafeterian, entréerna och korridorer utanför avdelningar och mottagningar.

Har det inträffat händelser på Hallands sjukhus på grund av påslagen mobiltelefon i vårdmiljö?
På Hallands sjukhus har det till exempel skett störningar på grund av påslagen mobiltelefon när man mäter EKG-rytm. Då har ett rött larm (högsta allvarlighetsgrad) utlöst på grund av en drastisk försämring av EKG-rytmen och vårdpersonal har ryckt ut akut, trots att patienten mådde bra. När vårdpersonalen anlände till patienten satt anhöriga och använde sina mobiltelefoner runt sjukhussängen. Det finns också exempel på operationsbord som plötsligt har höjts och sänkts och tandläkarstolar som har flyttat på sig.

Varför har inte medicinska apparaturer en bättre motståndskraft mot mobiltelefoner?
Tillverkarna följer de krav som finns i internationell standard (EMC) utifrån direktivet Medical Devices (MDD) om att medicintekniska produkter skall ha en immunitet, motståndskraft mot mobiltelefoner som finns bortom ett avstånd på tre meter. Tillverkarna är skyldiga att testa mot detta krav och Socialstyrelsen uppmanar i ett meddelande att man ska följa detta.

Får man använda sin surfplatta i en zon där mobiltelefon är förbjudet?
Många surfplattor idag har mobilt bredband, som också sänder ut elektromagnetiska vågor likt mobiltelefoner och som stör viktiga medicinska apparater. Därför ska du inte använda surfplattor som har mobilt bredband i zoner där mobiltelefoner är förbjudna på sjukhuset. Till saken har även att trådlös patientövervakning av hjärtat sker via wifi-nät.

Kan jag använda flightmode på mobiltelefonen?
Hallands sjukhus rekommenderar dig att inte använda flightmode på din mobiltelefon. Vi ber dig att stänga av din mobiltelefon i de zoner ett mobilförbud råder på Hallands sjukhus.

Varför uppmanas jag ibland att använda min privata mobiltelefon på vissa sjukhus?
Tidigare system för patienttelefoni var baserat på en hemtelefonanknytning för betalning. Idag har många inte en hemtelefon, utan bara sin mobiltelefon, vilket gör att bra system för patienttelefoni inte har utvecklats. Sjukhusen tvingas därför att hänvisa till privat mobiltelefoni. Olika former av varningar kring känsling medicinsk utrustning finns troligtvis på de flesta sjukhus.

Vad gäller för vårdpersonal och deras mobiltelefoner?
Hallands sjukhus har en rutin som anger att det inte är tillåtet för personal på Hallands sjukhus att ha en mobiltelefon påslagen i förbjudna zoner på sjukhusen. Alla medarbetare ska följa denna. I de fall det finns ett behov för vårdpersonalen att använda mobiltelefoner i tjänst så ska de följa Socialstyrelsens uppmaning för säkerhetsavstånd till medicinteknisk utrustning.

Hallands sjukhus har också ett trådlöst interntelefonisystem, som ska användas av personal i vårdmiljöer istället för mobiltelefoner för att öka tillgängligheten i vårdarbetet och minska risken för störning till medicinteknisk utrustning.

Kan ett sjukhus överordna tillverkaransvaret och godkänna medicinsk apparatur lokalt?
Detta kan endast ske genom en så kallad egentillverkningsprocedur som innebär att sjukhuset hade behövt göra egna mätningar och riskhanetering med mera på alla medicinska apparaturer som används i verksamheten. Detta är ett stort och väldigt omfattande arbete.

Avslutningsvis
I framtiden kan kraven förändras och de medicinska produkterna kan ha en bättre motståndskraft mot de elektromagnetiska vågorna i mobiltelefoner. Tills vidare kommer Hallands sjukhus att följa rekommendation från Emergency Care Research Institute (ECRI) och Socialstyrelsens meddelande.