1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster som rör hälsa och vård. Bakom 1177 Vårdguiden står Region Halland tillsammans med alla andra landsting och regioner i Sverige.

Sjuksköterska vid Sjukvårdsrådgivningen i Halland.www.1177.se/Halland

På  webbplatsen finns kvalitetsäkrad och användarvänlig information om det mesta som du behöver veta om hälsa och vård. Där finns också information om regler och rättigheter för dig som invånare samt kontaktuppgifter och kartor till alla mottagningar.

På webbplatsen kan du logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster, för att sköta dina kontakter med din mottagning. Du kan till exempel förnya recept, boka tid, läsa delar av din journal, läsa provsvar, ställa en personlig fråga och mycket mer. Läs mer om 1177 Vårdguidens e-tjänster.

På www.1177.se/Halland  finns också många bra och välbesökta temaområden, till exempel Barn och föräldrar, Gravid, Cancer, Senior och Hälsa och livsstil. På temaområdena kan du bland annat ta del av personliga berättelser, bloggar, filmer och göra självtester.  

1177 Vårdguiden på telefon

På 1177 Vårdguiden, som du når dygnet runt via telefonnummer 1177, svarar erfarna sjuksköterskor på dina frågor om vård och hälsa. De ger dig råd, bedömer ditt behov av vård och guidar dig till rätt mottagning. 

1177 går att ringa i hela Sverige. Är du utomlands och vill ringa till sjukvårdsrådgivningen är numret +46 771 11 77 00. Använder du texttelefon ska du ringa 0771-11 77 99.

Giftinformation och läkemedelsupplysning

Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar dygnet runt, telefonnumret är 08-33 12 31. Är ditt fall brådskande, ring 112 och begär giftinformation.

Läkemedelsupplysning

Till läkemedelsupplysningen kan du ringa om du har frågor om dina mediciner - hur de fungerar, hur du bör ta dem och förvara dem. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användningen av läkemedel. Telefonnumret är 0771 - 46 70 10 och läkemedelsupplysningen har öppet vardagar 08.00-20.00.

Vid akut nödläge - ring 112

När det inträffat en olycka eller någon blivit allvarligt sjuk, ring 112 och tala om vad som hänt. Personalen som svarar på SOS Alarm har sjukvårdskunskap och kan ge dig råd under tiden som du väntar på ambulans. Om ambulans krävs när det inte är akut eller det är en planerad sjuktransport, ring 035–21 14 80.