Specialisttandvården

Välkomna till Specialisttandvården i Region Halland

Ingång till Specialisttandvården Halmstad  

Våra kliniker ligger på Hallands sjukhus Halmstad och på Hallands sjukhus Varberg. De patienter som remitteras till oss från sjukvården och allmäntandvården har särskilda behov som kräver mer omfattande och kvalificerade behandlingar. Vi tar även emot egenremisser, det vill säga vårdsökande kan själva skriva en remiss.

Förutom den kliniska verksamheten bedriver vi forskning, utveckling och utbildning inom verksamhetsområdet.